Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Degalecop.nl

Inloggen of inschrijven

Moestuintjes voor en door kinderen
Aan de Bertus Aafjeshove hebben ouders en kinderen het initiatief genomen om op een gedeelte van de speelplek moestuintjes aan te leggen. Zo leren ze al vroeg om zelf iets te verbouwen.