Degalecop.nl

Inloggen of inschrijven

Moestuintjes in bloeiAan de Bertus Aafjeshove hebben ouders en kinderen het initiatief genomen om op een gedeelte van de speelplek moestuintjes aan te leggen. Zo leren ze al vroeg om zelf iets te verbouwen.