Repair Café Galecop opent zijn deuren. Een stel enthousiaste vrijwilligers staan ze klaar voor u elke derde zaterdag van de maand van 11...
Snoeigroep Galecop is een onderdeel van Stichting Wijkoverleg Galecop en bestaat sinds 2001. De snoeigroep snoeit 2x per jaar bomen (mees...
robin food is bedoeld voor mensen die het nodig hebben. Zij kunnen elke dinsdagavond GRATIS een drie gangen menu krijgen.Buurtplein Galec...
Er is een groep Buurtverbinders in de wijk bestaande uit actieve bewoners en professionals. Gezamenlijk bouwen we aan een netwerk in de w...
Inwoners, organisaties en bedrijven in je gemeente verbinden zodat ze meer dingen samen ondernemen? Wij bieden je de allerbeste oplossing!
De gemeente Utrecht wil een energiepark ontwikkelen in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Dit energiepark zou ook windmolens met een ho...
Tussen gezond zijn en je goed voelen, zit soms een wereld van verschil. Ongeveer de helft van alle Nederlanders geeft aan zich eenzaam te...
Beleef de natuur, natuureducatie, natuurexcursies en groenprojecten.
Deze groep wil van Galecop een veilige wijk maken door het aantal inbraken in auto´s en woningen te reduceren met behulp van initiatieven...