Wat doen de buurtverbinders?


Er is een groepje Buurtverbinders in de wijk bestaande uit actieve bewoners en professionals. Gezamenlijk bouwen we aan een netwerk in de wijk waarin mensen elkaar makkelijker kunnen ontmoeten en vinden. 

  1. We gaan wekelijks de buurten in met koffie&koek om mensen te leren kennen en te horen wat er leeft en welke ideeën mensen hebben voor hun buurt. Iedere maand gaan we naar een andere ontmoetingsplek in de wijk (zoals het winkelcentrum, het portiek van een flat, een speelpleintje etc). Kijk in de agenda waar we deze week te vinden zijn.
  2. We komen iedere twee weken op maandagmiddag bij elkaar tussen 13:00 - 14:00 uur in het buurtplein om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen en verder te helpen. Wees welkom!
  3. Iedere twee maanden is er een netwerklunch voor professionals in de wijk. We wisselen uit waar iedereen mee bezig is en stemmen af waar we met elkaar kunnen samenwerken. Wil je hier als professional aan deelnemen, laat het weten aan de wijkcoordinator.
  4. Twee keer per jaar organiseren we een grotere 'Hart voor de wijk'-bijeenkomst. Dit is de gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten, ervaringen en ideeën uit te wisselen en elkaars krachten te bundelen.  
  5. De wijkwebsite www.degalecop.nl gebruiken we als het centrale communicatiemiddel voor de wijk. Iedereen die zich op de website aangemeld heeft, kan zelf berichten plaatsen en ontvangt iedere vrijdag de digitale nieuwsbrief in de mailbox. 

Belangstelling? Neem contact op met de wijkcoordinator Fransje van Beek