Degalecop.nl

Inloggen of inschrijven

10 sep: wijkschouw en (open-) wijkbijeenkomst en meer ....

Hallo Galecopper, 

Op 10 september organiseert het wijkoverleg Galecop een :

WIJKSCHOUW en aansluitend een (als altijd open) WIJKBIJEENKOMST in de Galecopperboog.

Over de wijkschouw, 10 september 17:30 - 19:30 op de fiets 

Tijdens de wijkschouwfietsen/lopen we door de wijk, samen met mensen van gemeente om te kijken waar wij als Galecoppers zaken anders of juist hetzelfde willen. Heeft U / heb jij een simpel of geweldig idee of een klacht meld dat dan per ommegaande, liefst met een foto via de mail aanmoc.liamG@pocelaggelrevokjiw ons door. 

Ter inspiratie: veiligheid/inbraken, verkeersveiligheid, groenvoorziening(en), verlichting, speelvoorziening(en)??

(NB: het is ons volkomen bekend dat er nogal wat klachten zijn over het groenonderhoud (eea okt 2018 door wijkoverleg al gemeld aan gemeente; laatste vergadering nogmaals; losliggende tegels, gevaarlijke situaties aub melden bij 14 030 of via de app "buiten beter"). 

De wijkschouw start 17:30 met broodjes; bij de Galecopperboog; meld je vooraf alstublieft  aan bij het genoemde mailadres zodat we voor voldoende broodjes kunnen zorgen. We verwachten dat het rondje Galecop ongeveer een uur duurt. 

Aanmelden: stuur a.u.b. een mailtje naar

Over de (open) wijkbijeenkomst: 10 september 2019, 20:00

Na de wijkschouw wisselen we graag met jou/u, onder het genot van koffie of een drankje, van gedachten, informeel over wat je juist leuk vindt aan Galecop, wat er anders zou mogen/kunnen, whatever je wilt bespreken is welkom: elkaar informeel ontmoeten is de insteek. In het kader van logistiek stellen we het ook hier op prijs als je even aangeeft dat je langs komt. 


Verder over het wijkoverleg:

DeGalecop = het platform van,voor en door de wijk, dus van u ... en uw buren .. 

Wij zijn bezig te moderniseren en één van de stappen hier in dit platform, www.DeGalecop.NL inzetten als ons contact/communicatie mechanisme tussen U en ons maar nog veel belangrijker: dat bewoners onderling elkaar kunnen vinden. Berichten die we hier neer zetten delen we vaak ook via facebook op de pagina van het wijkoverleg en de pagina van DeGalecop.

Als wijkoverleg zullen wij voortaan de agenda en verslagen van onze bijeenkomsten op een pagina op dit platform publiceren. Vanwege tijdgebrek is het publiceren helaas achterwege gebleven. 

De volgende bijeenkomsten van het wijkoverleg zijn op:

10 september (zie boven) - wijkschouw en informele bijeenkomst - 

22 oktober om 19:30 

10 december 19:30.

U bent uiteraard van harte welkom, een aankondiging via ons mailadres dat jij/U komt wordt op prijs gesteld.


Galecop duurzaam

In Galecop hebben we een groot zonnepark, E-lekstroom beheert dit park. E-lekstroom geeft op de 10de ook een presentatie over wat je aan je huis of appartement(en) zou kunnen doen. Deze presentatie start om 20u. Meer informatie volgt nog.Zo dit was een lang bericht .. 

Namens Bea, Nathalie Marion en de andere leden van het wijkoverleg wens ik jou/U een bijzonder fijne vakantie in en/of buiten Galecop. 

In ieder geval tot ziens in Galecop en wellicht tot op één van de bijeenkomsten.

Groet 

Jan van Rossum (voorzitter)