Degalecop.nl

Inloggen of inschrijven

Nieuwe tijden in het OV-Utrecht

Op 17 september heeft het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht de plannen voor het openbaar vervoer in 2020 vastgesteld. Op basis van deze plannen gaan vervoerders U-OV en Syntus Utrecht nu aan de slag met de nieuwe dienstregeling.  De nieuwe vervoerplannen gaan over de periode 15 december 2019 tot 13 december 2020 en bevatten diverse wijzigingen in het regionaal Utrechts OV met bus en tram.  Meer daarover leest u in het onderstaande nieuwsbericht. 

Wij hebben beide vervoerders verzocht om naast de gebruikelijke stakeholders, zoals de Utrechtse gemeenten en reizigersorganisatie ROCOV, ook reizigers zelf en inwoners van de provincie nauw te betrekken bij de planvorming. Beide vervoerders hebben dit opgepakt en een breed consultatieproces gevolgd. Voor Syntus Utrecht heeft dit vroeg in het proces plaatsgevonden met diverse concept wijzigingsvoorstellen die voorgelegd zijn aan reizigers en andere belanghebbenden. Voor U-OV is dit gedaan op basis van een concept vervoerplan met uitgewerkte voorstellen. Op het vervoerplan U-OV hebben wij bijna 2700 reacties ontvangen van reizigers. Een duidelijk teken dat er veel belangstelling en betrokkenheid is bij deze plannen. 

Met alle input van reizigers, gemeenten en belangenorganisaties in het openbaar vervoer hebben wij samen met onze vervoerders geprobeerd zo goed mogelijk ons voordeel te doen. U zult merken dat als gevolg van de consultatie sommige voorstellen ook zijn bijgesteld. 

Wilt u meer weten over de uitkomsten van de consultatie en hoe we hiermee zijn omgegaan? 

Ga dan naar deze pagina op de website van de provincie en lees in de bijlagen van de vervoerplannen U-OV en Syntus Utrecht meer over de verwerking van de reacties uit de consultatie: 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/september/vaker-sneller-openbaar-vervoer-utrecht-link/
Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.