Degalecop.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
DeGalecop: voor de klik met Galecop
Maak je ook jouw profiel compleet?
Wat leuk dat je je hebt ingeschreven op degalecop.nl ! We vinden het heel leuk als je wat meer over jezelf vertelt, zoals bijvoorbeeld je interesses of wat je leuk vindt aan Galecop. Een foto van jezelf is ook leuk!

UitgelichtGids

Ik ben sinds 2011 wijkagent van de mooie wijk Galecop. Ik werk samen met bewoners en professionals aan de veiligheid in uw wijk.
De Stichting Wijkoverleg Galecop bestaat uit een aantal mensen uit de wijk Galecop die zich inspannen voor de wijk Galecop om zodoende de veiligheid (in alle vormen) te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. Heb je ideeën, wensen, klachten stuur ons een mail:
Dit is een groep van mensen die de wijk en de inwoners in de wijk goed kennen. Benader ons als u ideeën heeft, iets wilt delen.
K.V.N. heeft zich tot doel gesteld: ‘Het bevorderen van het op de juiste wijze houden van honden en het nader tot elkaar brengen van fokkers en liefhebbers van honden.’ Om dit te bereiken organiseert K.V.N. een uitgebreid scala aan cursussen. Deze zijn grofweg in te delen in twee categorieën: cursussen primair gericht op de socialisatie/opvoeding (Puppycursus en Gehoorzame Hond) en cursussen gericht op het trainen.