Degalecop.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
DeGalecop: voor de klik met Galecop
Maak je ook jouw profiel compleet?
Wat leuk dat je je hebt ingeschreven op degalecop.nl ! We vinden het heel leuk als je wat meer over jezelf vertelt, zoals bijvoorbeeld je interesses of wat je leuk vindt aan Galecop. Een foto van jezelf is ook leuk!

UitgelichtGids

Dit is een groep van mensen die de wijk en de inwoners in de wijk goed kennen. Benader ons als u ideeën heeft, iets wilt delen.
De Stichting Wijkoverleg Galecop bestaat uit een aantal mensen uit de wijk Galecop die zich inspannen voor de wijk Galecop om zodoende de veiligheid (in alle vormen) te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. Heb je ideeën, wensen, klachten stuur ons een mail:
Buurtplein Galecop Op het buurtplein zijn allerlei activiteiten voor en ook activiteiten door bewoners van Galecop. In de ontmoetingsruimte bent u door de week hartelijk welkom voor een kopje koffie of thee. Op de leestafel vindt u de dag- en weekbladen. Ook zijn er boeken die u kunt lenen en is er gratis wifi. Heeft u vragen? Er is altijd iemand aanwezig om ze te beantwoorden.