Doel


Galecop Geweldig is een initiatief van Fysiotherapeut Ron van Leeuwen, in samenwerking met bewoners en wijkprofessionals. 

Doel van het project is om samen met bewoners en wijkprofessionals te kijken we wat er nodig is om in deze wijk prettig en gezond te leven. Samen maken we een agenda voor de wijk met onderwerpen waar wij gezamenlijk met Galecoppers de komende vier jaar aan willen werken.

Concreet willen we in 2025 het volgende bereikt hebben:

- een wijkagenda gericht op prettig en gezond leven in deze wijk, opgesteld door bewoners en professionals

- meerdere acties te hebben uitgevoerd waardoor Galecoppers, zowel bewoners als professionals, elkaar beter weten te vinden en iets voor elkaar kunnen betekenen als het gaat om prettig en gezond leven in deze wijk. 

Doet u mee?