Onderzoek


Voor dit project hebben data verzameld via verschillende kanalen en onderzoeken. Hieronder vind je een overzicht van de resultaten:

- de Woonzorgwijzer Nieuwegein: in deze monitor kan je inzoomen op de wijk Galecop en allerlei gegevens vinden over demografie, voorzieningen, leefbaarheid, gezondheid etc. De gegevens komen uit openbare bronnen.

- Begin 2021 hebben wij een enquête gehouden in de wijk. Daar hebben destijds ongeveer 400 volwassenen en 40 kinderen op gereageerd. Rapport Galecop volwassenen 2021.pdf en Resultaten Galecop kinderen 2021.pdf

- De GGD Regio Utrecht doet regelmatig onderzoek. De resultaten daarvan voor de wijk Galecop vindt u in hun Folder GGD gezondheidsprofiel Galecop.pdf. Uitgebreidere informatie vindt u op hun website de GGDru.buurtmonitor.nl.

- De gemeente NIeuwegein doet tweejaarlijks onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Hier vindt u de uitkomsten van het laatste onderzoek uit 2020 Leefbaarheid en Veiligheid - 2020.pdf.