Onze wijk


Galecop, één van de meest recente uitbreidingswijken van Nieuwegein. Galecop ligt in het noorden van Nieuwegein en bestaat uit de woonwijk en de groenzone Galecopperzoom (ten noorden van de woonwijk).

In het noorden grenst Galecop aan de A12, in het westen aan de A2 en in het oosten aan de A.C. Verhoefweg. Deze weg scheidt Galecop van de nieuwe woonwijk Blokhoeve. Aan de zuidzijde ligt de jaren tachtig woonwijk, Batau-Noord. Beide wijken worden van elkaar gescheiden door een brede groenstrook.

Galecop heeft een heldere hoofdstructuur. De Galecopperlaan is de hoofdweg van de wijk. De hoofdweg ontsluit de verschillende delen van de wijk, en vormt tegelijkertijd een scheiding tussen de verschillende buurten. Dwars door de wijk loopt de Galecopperdijk, een historische weg voor langzaam verkeer. Langs de Galecopperdijk staan nog diverse historische woningen.

De wijk wordt aan drie zijden begrensd door groenzones. De zuidelijke groene zone scheidt Galecop van de wijk Batau-Noord. Aan de westzijde is de groenzone een buffer tussen Galecop en de A2. Galecopperzoom, scheidt de woonwijk Galecop van de A12. Dwars door de wijk loopt een vierde groenzone, waarin een zichtbare hoogspanningsleiding ligt.

De wijk bestaat uit drie delen. In het noordelijke en zuidelijke deel bevinden zich vooral eengezinswoningen. In het zuidelijke deel ligt een voorzieningencluster met onder meer een aantal scholen en een sporthal. In het noordelijk deel eindigen alle straatnamen op Hove, in het zuidelijk deel op Hage. In het middendeel bestaat de bebouwing voornamelijk uit meergezinswoningen. De straatnamen in deze zone eindigen allemaal op Park.

De zones met eengezinswoningen zijn opgedeeld in kleinere vlekken, “kamers”, die als begrenzing robuust vormgegeven wanden van een dubbele rij eengezinswoningen hebben. Deze zijn meestal als traditionele rijtjeswoningen ingevuld. Ruim opgezette lanen, waarbij de vier bomenrijen zorg dragen voor een groene verbinding van de groenstructuren en een dominante afscherming van de verschillende woonbuurtjes vormt. De aanliggende woningblokken profiteren van deze bijzondere ligging en kennen elk een aangenaam woonklimaat.