Subsidiemogelijkheden


Heb je een goed idee voor jouw straat, buurt of wijk? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om hierbij subsidie te verkrijgen. 

Subsidie Wijkoverleg Galecop

Stichting Wijkoverleg Galecop ontvangt jaarlijks budget voor bewonersinitiatieven die zij zelf kunnen verlenen. De voorwaarden die hiervoor gelden kunt u hier vinden.

Subsidie Geins Geluk

Geins Geluk is bedoeld voor maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op een mooie, warme en gezellige stad om in te wonen. Denk aan een buurtfeest, een buurttuin of een sportplein. Kijk hier voor meer informatie over Geins Geluk.

Subsidie Duurzame initiatieven

Heeft u een goed idee voor een gezondere leefomgeving, een energieneutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige stad? Deze initiatieven ondersteunen wij graag. Kijk hier voor meer informatie over duurzame initiatieven.