Spelregels en privacy


Spelregels en privacy

Om jou en je buurtgenoten een zo goed mogelijke service te bieden vragen wij je om jezelf op deze website persoonlijk te laten zien. Waarom doen we dit en wat gebeurt er vervolgens met je gegevens? Hieronder vertellen we dit. Heb je nog vragen? 

Dan kun je ons mailen via  

Veiligheid en vertrouwdheid op De Galecop
Op DeGalecop kun je heel veel bekijken zonder jezelf aan te melden. Wil je echter informatie toevoegen, zoals bijvoorbeeld een agenda-item of een reactie op een bericht, dan vragen we je om een account aan te maken en om je persoonlijk profiel te vullen. Zo borgen we al een heel stuk de veiligheid en vertrouwdheid op deze website. Het doel van DeGalecop is om met elkaar als buurtbewoners een nog leukere, gezelliger en betere buurt te krijgen. Om beter te weten wat er allemaal in je buurt gebeurt; wie er nog meer wonen en hoe je elkaar af en toe met kleine dingen kunt helpen. Een goede buur is heel wat waard!

Soms is meer informatie nodig 
Om elkaar te helpen is het handig om te weten wie er nog meer in je buurt wonen, wat voor mensen dat zijn en waarmee je elkaar dan kunt helpen. Hiertoe heb je wat meer informatie nodig. Deze informatie vind je voor een deel op DeGalecop. Hoe completer en beter de informatie is, hoe beter je elkaar kunt helpen. Daarom vragen we je op deze website wat meer over jezelf te vertellen, onder andere hoe je heet, wat je interesses zijn en waar je woont. Je adres en ook je e-mailadres wat je invult bij je profiel is niet zichtbaar op de site voor anderen.

E-mailadres
Je e-mailadres gebruiken we om je een nieuw wachtwoord te sturen als je dat kwijt bent. En als je aangeeft dat je de wekelijkse Buurtmail graag ontvangt, sturen we deze naar dit e-mailadres. Verder gebruiken we je e-mailadres bij het plaatsen van een aanbod op de marktplaats of bij het aanbieden van hulp op het prikbord. Geïnteresseerden kunnen jou dan benaderen. Tip: gebruik naast je persoonlijke e-mailadres een apart e-mailadres waarmee je jezelf registreert op allerlei publieke websites.

Postcode en huisnummer
Met je postcode en huisnummer kunnen we je via DeGalecop beter informeren over wat er bij jou in de buurt gebeurt of gaat gebeuren. Dat zie je op de site onder de buurtradar ´Bij jou in de buurt` en in de wekelijkse buurtmail.

Telefoonnummer
Je telefoonnummer kun je op twee plekken op de site opgeven:

Optioneel in je profiel: we tonen dit NIET aan de bezoekers van de site.

Optioneel bij een advertentie die je op het prikbord plaatst. Dit tonen we WEL aan bezoekers. Om het tonen van je telefoonnummer op deze site te beperken, verwijder je advertentie zodra deze niet meer actueel is. Het kan zijn dat Google dan toch nog je advertentie toont in de zoekresultaten. Hieraan kunnen wij helaas weinig doen.

Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens via deze website. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van personen die in een buurt wonen of werken.

Met welk doel verwerken jullie mijn persoonsgegevens?
Ons doel is om inwoners en organisaties uit de buurt met elkaar in contact te brengen, dat ze elkaar makkelijker vinden om nog beter elkaars kwaliteiten te benutten en meer dingen samen te doen. Zo willen we dat er een nog meer betrokken buurt ontstaat.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Als je berichten wilt plaatsen of gevonden wilt worden op ons online platform hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven en op een goede manier zichtbaar maken.  Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om relevante informatie in jouw buurt te laten zien en je goed te informeren. Ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Je gegevens gebruiken we ook om je het laatste nieuws uit je buurt te sturen. Wil je dat niet? Dan kun je je altijd hiervoor afmelden.

Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld BSN nummer, over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of religie. Deze gegevens verwerken wij dus niet.

Delen of verkopen jullie mijn gegevens met andere organisaties?
Nee, dat doen we niet.

Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Wij doen ons uiterste best om je gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen, zoals versleuteling van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid en logging van activiteiten.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen op ons platform met je account kun je alle gegevens met betrekking tot je profiel of je geplaatste berichten terugvinden en bewerken. Daarnaast kunnen alleen geautoriseerde beheerders bij je informatie. Dit doen ze alleen als ze je ondersteunen bij een probleem of vraag die jij hebt.

Gebruiken jullie gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Nee, dat doen we niet.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je profiel worden in beperkte vorm na verwijdering bewaard om
statistische informatie zoals aantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij?
We verwerken de volgende persoonsgegevens:

Data element

Verplicht of optioneel?

E-mailadres als gebruikersnaam

Verplicht

Voornaam

Verplicht

Achternaam

Verplicht

Adres

Verplicht

Postcode

Verplicht

Telefoonnummer

Optioneel

Social media url’s

Optioneel

Profielfoto

OptioneelHoe gaan jullie om met foto’s?
Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Voor onze foto’s gebruiken we de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. We maken een afweging tussen het belang van onze site en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde. We mogen dus wel portretten maken, zolang deze niet te veel het privacybelang van de geportretteerde schaden. Als we de grondslag gerechtvaardigd belang niet kunnen gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de gefotografeerde persoon toestemming geeft om de foto te gebruiken. 

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen uit jullie platform?
De wet schrijft het ‘recht om vergeten te worden’ voor.  Dit kun je zelf doen door in te loggen en je profiel te verwijderen. Wij verwijderen dan al je gegevens: profiel, je berichten, je reacties. Als je beheerder bent van een groep dan dien je eerst het beheer van die groep aan iemand anders over te dragen.

Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid?
Wanneer je dit platform gebruikt om zelf content te plaatsen ben je hier zelf verantwoordelijk voor. We verwachten van je dat je je aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt op deze buurtsite. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd.  Ingeschreven bewoners, organisaties en professionals kunnen zelf informatie plaatsen op deze buurtsite. Als je dit doet dan verklaar je:

 • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven

 • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging

 • de exploitant van deze buurtsite te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.

 • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in je profiel als je gegevens veranderen.

 • Dat je geen bestanden upload met gevoelige informatie en als je dat toch doet, deze beveiligt met een wachtwoord.

 • bij het inschrijven op de buurtsite zelf een veilig wachtwoord te kiezen. Als je denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot je inloggegevens dien je zo snel mogelijk je wachtwoord te wijzigen en/of de beheerder hierover informeren.

 • dat als je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dan dit een zaak tussen jou en deze andere gebruiker is. Daarmee is de exploitant van deze buurtsite geen partij bij de overeenkomst die je sluit of de afspraak die jij maakt met andere gebruikers.

 • je zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat jij je aan gemaakte afspraken moet houden en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering.

Verstrekken jullie andere partijen persoonsgegevens? Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kun je contact opnemen via het contactformulier.

OPT-OUT
Om het gebruik van ons platform zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen wij je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. We beschouwen deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor de buurtmail is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT af te melden.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die aanbieders van websites op de apparatuur van een bezoeker plaatsen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.  Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, zijn het zogeheten tracking cookies. Met deze cookies kunnen organisaties het surfgedrag van mensen door de tijd heen volgen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. 

Voor welke doeleinden gebruiken jullie cookies?
Wij gebruiken géén tracking cookies, maar wel functionele cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld door

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen

 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een vragenlijst of online bestelling wordt ingevuld  het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.  

 • het mogelijk maken om te reageren op onze website 

Welke persoonsgegevens verwerken jullie met cookies?
Wij verwerken geen persoonsgegevens via cookies.

Hoe gebruiken jullie cookies voor statistieken?
We gebruiken Google Analytics om statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze website. Hiertoe hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. In de uitwisseling van gegevens met Google hebben we het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd zodat je exacte IP adres onbekend blijft. Ook hebben we 'gegevens delen' uitgezet. We maken geen gebruik andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wijzigingen privacybeleid
Dit is versie 3 van ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van het online platform te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.