DeGalecop.nl

Inloggen of inschrijven

Aardwarmte in Nieuwegein (Galecop)?Warmtebron doet onderzoek naar Aardwarmte in Nieuwegein (Galecop)

Onder de vlag van Warmtebron Utrecht onderzoeken elf partijen* of aardwarmte in de provincie Utrecht een geschikt alternatief is voor gas. Warmtebron Utrecht heeft in Nieuwegein een gebied gevonden dat zij geschikt acht. Dat gebied ligt 1,5 km rond het warm­teoverdrachtstation (WOS) van Eneco aan het kruispunt Batau­weg / A.C. Verhoefweg / Symfo­nielaan. Warmtebron gaat binnen dit gebied van de gemeente Nieuwegein verder onderzoeken of en waar er daadwerkelijk een goede locatie is voor het winnen van aardwarmte. Dit kan consequenties hebben voor Galecop.

Kijk voor meer informatie op www.warmtebron.nu.

 * Warmtebron bestaat uit de volgende 11 partijen: EBN, Eneco, ENGIE, Hogeschool Utrecht, Huisman, IF Technology, Kantorenpark Rijnsweerd, TNO, UMC Utrecht, Universiteit van Utrecht, Well Engineering Partners

Wat vindt de gemeente Nieuwegein?

De gemeente vindt het belang­rijk dat er onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden om onze stadsverwarming te verduurzamen door middel van aardwarmte. Dit onder de voorwaarden dat dit op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt en dat inwoners van Nieuwe­gein en andere belangheb­benden zorgvuldig betrokken worden in de mogelijkheden en afwegingen. 

De gemeente wacht het bureau-onderzoek van Warmtebron Utrecht naar een locatie af en zal zich daarna buigen over een standpunt voor de locatie. Af­hankelijk van dat standpunt, gaat een volgende fase in. Dan gaat Warmtebron, samen met onder meer de gemeente, in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Deze gesprekken zijn een belangrijk onderdeel van de formele besluitvor­mingsprocedure van college van B&W en gemeenteraad.

In deze besluitvorming weegt de gemeente af of en onder welke voorwaarden zij medewerking kan verlenen aan het verstrekken van de benodigde grond voor de winning van aardwarmte. Ook zal Warmtebron Utrecht een omgevingsvergunning moeten aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie toetst dan de plannen van Warmte­bron Utrecht.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.