Over Fransje

Werk
Ik werk als wijkcoördinator namens de gemeente in Galecop
Meer informatie
Samen met bewoners en organisaties in de wijk lever ik mijn bijdrage aan een prettige leefbare wijk. Wilt u Galecop ook mooier maken dan het nu al is? Heeft u daar ideeën, klachten of vragen over? Of wilt u op één of andere manier hieraan bijdragen? Ik ben heel benieuwd en ga daarover graag met u in gesprek. Ik ben wekelijks aanwezig in buurtplein de Boog, tijdens de lunch om 12:00 uur of daarna van 13:00-14:00 uur in de ontmoetingsruimte. Verder ben ik bereikbaar via telefoon: 0625719887 of per mail . Voor meldingen in de openbare ruimte kunt u zoals altijd terecht bij het telefoonnummer 14030 of via www.nieuwegein.nl/meldingopenbareruimte

Betrokken bij

Berichten van Fransje