Over Fransje

Meer informatie
Wilt u Galecop ook mooier maken dan het nu al is? Heeft u daar ideeën, zorgen of vragen over? Of wilt u op één of andere manier hieraan bijdragen? Ik ben heel benieuwd en ga daarover graag met u in gesprek. Ik ben wekelijks aanwezig in buurtplein de Boog, in ieder geval tijdens de buurtlunch op maandag van 12:00 - 13:00 uur en op verschillende andere dagen. Verder ben ik bereikbaar via telefoon: 0625719887 of per mail . Voor meldingen in de openbare ruimte kunt u zoals altijd terecht bij het telefoonnummer 14030 of via www.nieuwegein.nl/meldingopenbareruimte

Betrokken bij

Berichten van Fransje